När vi startade Tryckerigruppen AB 1984 var grundtanken att erbjuda en leverantör som kan tillgodose kundens samtliga behov av trycksaker. Kunden skulle slippa hålla ordning på en hel mängd olika tryckerier och lära sig vad var och en var bra på och i stället lämna över ansvaret på oss. Känna att hos Tryckerigruppen får vi vårt behov tillgodosett på ett proffsigt sätt både när det gäller tillverkning och ekonomi.

Den grundtanken arbetar vi fortfarande efter och den har utökats till att även innefatta idé och layout, lagerhållning och distribution. Vi jobbar väldigt nära kunden så att vi kan åstadkomma en produkt som tillverkas så ekonomiskt och tekniskt optimalt som möjligt är. Vi hoppas på så sätt leva upp till vår divis:
servicen alltid högre än priset.
Tryckerigruppen AB  Box 3098  750 03 Uppsala | Tel 018-15 80 15  | fernsten@tryckerigruppen.se